Намын удирдлага

Өнөх овогт Цэдэвдамбын Оюунгэрэл

Намын дарга

Ринбат Тойно овогт Мөнхжаргалын Мөнхцэцэг

Намын ерөнхий менежер