Холбоо барих

Ерөнхий мэдээлэл

genmanager@cup.mn

Бүртгэл, гишүүнчлэл

registrar@cup.mn

Дүрмийн маргаан, гомдол

admin1@cup.mn