УИХ, Засгийн Газарт шаардлага хүргүүлэв

Админ | 2024 оны 01 сарын 12

Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын зүгээс Иргэдээ татвараар дамжуулан тэгш бус байдал үүсгэж, ялгаварлан гадуурхсан Зөвшөөрлийн тухай болон Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тухай хуулийг батлахыг эсэргүүцэн УИХ, Засгийн Газарт шаардлага хүргүүлэн, ХБХ хийв.