Гишүүдийн сургалт үргэлжилсээр

Админ | 2024 оны 01 сарын 07

2024 оны УИХ болон Орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвших сонирхолтой гишүүдэд зориулсан сургалт 2024 оны 01-р сарын 01-ны өдөр боллоо. Энэхүү сургалт долоо хоног бүрийн Даваа гарагт тогтмол явагдах ба Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намаас нэр дэвших сонирхолтой бүх гишүүдэд нээлттэй явагдаж байна. Уг сургалтанд бүртгүүлэхийг хүсвэл эхний ээлжинд Хуримтлал бүрдүүлэгч гишүүнээр бүртгүүлэх шаардлагатай ба зааврыг намын пэйж болон аппаар түгээгдэж байгаа болно. Өнөөгийн байдлаар нийт 52 гишүүд бүртгүүлэн сургалтанд хамрагдаж байна.