ИОНН-ын Ээлжит 2-р Их Хурал 2024 оны 3 сарын 16-нд хуралдана

Намын их хурал зохион байгуулах ажлын хэсэг. | 2023 оны 12 сарын 25

ИОНН-ын ээлжит хоёрдугаар их хурлын тов гарлаа. Тус их хурал 2024 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр болох ба намын салбар бүрээс сонгогдсон төлөөлөгчид оролцоно.