Салбарууд шинээр байгуулагдсаар байна

Админ. | 2023 оны 11 сарын 13

ИОНН-ын анхан шатны салбар байгуулах 8 долоо хоногийн аяны эхний 4 долоо хоног дуусахад 58 анхан шатны салбартай болжээ. Өнгөрсөн долоо хоногт шинээр байгуулагдсан салбарын дарга нарыг танилцуулж байна. Үүнд: Баянгол дүүргийн 26-р хорооны салбарын дарга Д.Бас-Оргил, Cүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны салбарын дарга С.Соёлцэцэг, Хан-Уул дүүргийн 6-р хорооны салбарын дарга Г.Золбоот, Хан-Уул дүүргийн 16-р хорооны салбарын дарга Ч.Гансүрэн , Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны салбарын дарга Х.Түвшинтөр, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны салбарын дарга З. Туяа, Баянзүрх дүүргийн 25-р хорооны салбарын дарга Б. Мөрөн, Чингэлтэй дүүргийн 10-р хорооны салбарын дарга С.Орхон, Хан-Уул дүүргийн 18-р хорооны салбарын дарга Б.Даваажаргал, Баянгол дүүргийн 25-р хорооны салбарын дарга Ч.Батболд, Баянгол дүүргийн 24-р хорооны салбарын дарга Г.Сувд-Эрдэнэ, Чингэлтэй дүүргийн 16-р хорооны салбарын дарга Б.Оюунтуяа, Хан-Уул дүүргийн 15-р хорооны салбарын дарга Д. Ууганбаяр, Баянгол дүүргийн 2-р хорооны салбарын дарга Э.Энхтамир нар.