Намын гишүүний 2023 оны татвараас чөлөөллөө.

админ | 2023 оны 10 сарын 14

Өнөөдөр ИОНН-ын төлөөлөгчдийн танхимын 2023 оны 9-р хурал хуралдаж, салбар байгуулах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор энэ оны үлдсэн саруудад нийт гишүүдээ татвараас чөлөөлөх шийдвэр гаргалаа. Ингэснээр анхан шатны хороо, сумын бүртгэлтэй гишүүд 15 хүрсэн бүх газарт намын салбар байгуулагдах боломжтой болж байна.