Дүрмийн өөрчлөлт оруулахаар хэлэлцэв

Админ | 2023 оны 09 сарын 09

ИОН Намын Төлөөлөгчдийн Танхимын 6-р хурал өнөөдөр буюу 2023 оны 09-р сарын 09-ний өдөр болж өнгөрлөө. Хурлаар Намын дүрмийн тодорхой заалтуудад өөрчлөлт оруулахаар тогтоол батлав. Энэхүү дүрмийн өөрчлөлтийг Намын дарга буюу Төлөөллийн Удирдлагын байгууллага бус гишүүдээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хийсэн нь онцлог байлаа.