2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан гарлаа

Админ | 2023 оны 07 сарын 03

Иргэдийн оролцооны нэгдэл намын санхүүгийн тайлан гарлаа. Нийт 20 сая төгрөгөөр салбарууд байгуулах, Төлөөлөгчдийн танхимын 6 хурлыг зохион байгуулах гэх зэрэг олон ажлыг зохион байгуулсан байна. Гишүүдийн оролцоо идэвхитэй байхад хандив, татварын мөнгөөр олон ажлыг амжуулж болдог гэдгийг эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан харуулж байна.