Намын нарийн бичгийн даргаар Р.Отгончимэг ажиллана.

Админ. | 2023 оны 04 сарын 24

Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын Ерөнхий менежерийн тушаалаар намын нарийн бичгийн даргаар Р.Отгончимэг томилогдлоо. Тэрбээр намыг үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд Төлөөлөгчдийн танхим, Үнэт зүйлийн зөвлөлийн гишүүн. Ниймгийн ажлын магистр зэрэгтэй, гэр бүлтэй, 4 хүүхэдтэй.