Орон нутгийн ИТХ-ын нөхөн сонгууль

Админ | 2023 оны 04 сарын 03

Орон нутгийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн сонгуулийн тухай хуулийн дагуу 2023 оны 06-р сарын 18-ны өдөр зарим аймаг болон сум, хороодын нөхөн сонгууль зарласан тухай мэдээллийг Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий хорооноос Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намд ирүүлсэн байна. Заасан байршилд явагдах нөхөн сонгуульд өрсөлдөх сонирхолтой гишүүд genmanager@cup.mn хаяг руу имэйл илгээнэ үү