ИОН Намын ФБ пэйж албажлаа.

Админ | 2023 оны 01 сарын 20

Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Намын Фейсбүүк дэх пэйж verified буюу албажиж, цэнхэр тэмдэгтэй боллоо. Энэхүү пэйжийг хөтөлж, тогтмол мэдээлэл оруулж байгаа админ ба модераторуудад талархал илэрхийлье